TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ MESLEKİ SINAV MERKEZİ

Belge Teşvikleri

Sınav ve belgelendirme sürecinde devlet desteği var mıdır?

Evet, Bakanlıkça yayınlanan tebliğlerde yer alan zorunlu mesleklerde  sınavların sınav ve belgelendirme ücretleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 26 Mart 2020 tarihli ve 31080 Sayılı Resmî Gazete’de yayımladığı tebliğ kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. Sınavların tarifede yer alan limitin üstünde olması halinde bu farkın adaylar tarafından karşılanması gerekmektedir.