TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ MESLEKİ SINAV MERKEZİ

Belge Teşvikleri

Sınav ve belgelendirme sürecinde devlet desteği var mıdır?

 

ilgili resmi gazete bağlantısına tıklayınız.

 

4447 saayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Ek Madde 3 – (Ek: 4/4/2015-6645/24 md.) 

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2021 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti (…) (1) Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

ilgili kanun maddesi bağlantısına tıklayınız.