TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ MESLEKİ SINAV MERKEZİ

Hakkımızda

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) 1948 yılında ülkemiz kamu ve özel sektör madenciliğini temsil etmek üzere kurulan ilk örgütlenmedir. Ülkemizin maden ihracatı uzun yılar boyunca Derneğimiz ve ona bağlı olarak çalışan Krom Müstahsilleri Komitesi tarafından kontrol edilmiştir. Maden İhracatı kontrolünün, 1976 yılında kurulan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’ne verilmesinden sonra, derneğimiz sektörümüzün bir sivil kuruluşu olarak işlev görmeye başlamıştır. Türkiye Madenciler Derneği, ülkemiz madencilik sektörünün gelişmesi, kamu ve özel sektörden üyelerinin haklarının savunulması ve madencilik sektörümüzün uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir. Kuruluşu döneminde Türkiye’nin belli başlı maden üreticilerinin kurucu olduğu ve katıldığı bu derneğin tüzüğünü incelediğimizde “Türk Madenciliğini memleket ölçüsünde teşkilatlandırmak, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek amacıyla kurulmuştur.” ibaresini görürüz. Burada önemli olan husus, “Memleket ölçüsünde teşkilatlanmak ve bilgi ve çalışmaların sürekli olarak birleştirilmesi”dir. Konu, ülke içinde birliğin sağlanması ve bilgi ve çalışmaların birleştirilerek madencilikte ilerlemenin sağlanması, dış piyasalara karşı rekabette dayanışma ve bu suretle de ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır.