TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ MESLEKİ SINAV MERKEZİ

Kırma Eleme Tesis Operatörü

2019-06-05 15:32:15 tarihinde yayınlandı.

Kırma Eleme Tesis Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Yeterlilik taslağı, 10/06/2016 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile görevlendirilen Eskişehir Ticaret Odası tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak hakkında sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış ve görüşler değerlendirilerek taslak üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Nihai taslak MYK Maden Sektör Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten ve Komitenin uygun görüşü alındıktan sonra, MYK Yönetim Kurulunun 14/12/2016 tarih ve 2016/86 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Kırma Eleme Tesis Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 02/08/2017 tarih ve 2017/62 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile revize edilmiştir.

Kırma Eleme Tesis Operatörü (Seviye 3) Belgelendirme Programını görüntülemek için tıklayınız.

Ulusal yeterliliğe ait daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.