TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ MESLEKİ SINAV MERKEZİ

Misyonumuz

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen ulusal yeterlilikler çerçevesinde personel belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Ticari İşletmesi bünyesinde belgelendirme birimi oluşturulmuştur. TMD Ticari İşletmesi; “TSEN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar’a ve MYK tarafından onaylanan ulusal yeterlilikler ile ilgili mevzuata uygun olarak yürütülen tüm personel belgelendirme süreci faaliyetlerini yürütmektir. TMD Ticari İşletmesinin işlemlerini yürüttüğü ulusal yeterlilikler "Belgelendirme Kapsam Listesinde" belirtilen meslekleri belgelendirmektir.