TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ MESLEKİ SINAV MERKEZİ

Öğütme (Değirmen) Operatörü

2019-06-05 15:36:05 tarihinde yayınlandı.

Öğütme (Değirmen) Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Yeterlilik taslağı, 10/06/2016 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile görevlendirilen Eskişehir Ticaret Odası tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak hakkında sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış ve görüşler değerlendirilerek taslak üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Nihai taslak MYK Maden Sektör Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten ve Komitenin uygun görüşü alındıktan sonra, MYK Yönetim Kurulunun 02/08/2017 tarih ve 2017/62 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

Öğütme (Değirmen) Operatörü (Seviye 3) Belgelendirme Programını görüntülemek için tıklayınız.

Ulusal yeterliliğe ait daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.