TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ MESLEKİ SINAV MERKEZİ

Üst Yönetim Taahhüdü

TMD Ticari İşletmesi Üst yönetiminde görev aldığım sürece;

  1. TMD Ticari İşletmesi’nin tüm bölümleri ile olan ilişkilerimde, belgelendirme ve inceleme TMD Ticari İşletmesi yönetimi olarak, belgelendirme hizmetlerinde görev alan hiçbir personeli çıkar çakışması ve/veya çatışması sürecinde olumlu veya olumsuz olarak etkilemeyeceğimi ve her nereden gelirse gelsin hiçbir baskının kararlarımı etkilemesine izin vermeyeceğimi,
  2. TMD Ticari İşletmesi'ne belge talebinde bulunan personelin yakınım olması durumunda (akraba, arkadaş vs.) belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında müdahil olmayacağımı,
  3. Belge talebinde bulunan personel ile geçmişte ve/veya hali hazırda ticari ve menfaat ilişkileri içinde bulunmam durumunda belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında müdahil olmayacağımı,
  4. Belgelendirmeye ait uygunluk değerlendirmelerinde ilgili standart veya dokümanların gerektirdiği tüm kurallara uyacağımı,
  5. Çalışmalarını özüne insanı yerleştirerek, ahilik kültürünü özümsemiş hizmet anlayışı ile sürekli gelişmeye odaklanmış; yönetimin desteği ve tüm çalışanlarının katılımıyla, hizmet kalitesini mükemmellik ilkesiyle yürütür.
  6. Belgelendirme için gerekli şartlarını belirleyerek, başvuru sahibi, kuruluş veya şirketin yapısını gözetilmeksizin gizlilik, dürüstlük, güvenilir, objektif ve tarafsızlık ilkelerine sadık kalarak zamanında doğru ve eksiksiz olarak hizmetlerini adil şekilde uygular.
  7. İletilen şikâyet ve itirazları; kullanıcılarına ayrımcılık yapılmadan, başvuru sahiplerini mağdur etmeyecek en kısa süre içinde, bilinçli olarak yavaşlatılmadan veya haksız yere hızlandırılmayacak şekilde gerekli inceleme ve değerlendirilmelerini yaparak sonuçlandırır.
  8. TMD Ticari İşletmesine; zarar verecek hiçbir faaliyette bulunmaz, tarafsızlığa karşı oluşacak tehlike ve tehditleri belirleyerek, risk tespit edilen hiçbir oluşumun içinde yer almaz.

Ulusal standartlarla belirlenmiş Mesleki Yeterlilik çalışmalarını, yasal mevzuatlar ve Uluslararası şartlar kapsamında, gelişmeleri takip ederek, yenilikçi, yetkin, eğitimli ve kalite güvencesinin sağlanabilmesi için her türlü iyileştirme metotlarını geliştirerek hizmetlerini sürdürür.

 

TMD TİCARİ İŞLETME MÜDÜRÜ